EU projekti

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti tvrtke DSF Tomas d.o.o. ulaganjem u digitalizaciju proizvodnje, poslovnih procesa i zelenu tranziciju.

Kratki opis projekta: Predmet projektnog prijedloga je proširenje kapaciteta ulaganjem u digitalizaciju i zelenu tranziciju, u djelatnosti NKD 16.23 Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata, kojom će se u sektoru prerađivačke industrije doprinijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji poslovanja prijavitelja. Provedbom projekta nabaviti će se novi strojevi i oprema visoke dodane vrijednosti te vrlo visokog stupnja energetske učinkovitosti, u cilju povećanja kvalitete finalnog proizvoda, zelene proizvodnje i zaštite okoliša. Nova oprema i strojevi poboljšati će radne uvjete zaposlenika. Zaposliti će se novo stručno osoblje nužno za rad na novim strojevima i opremi, a za sve zaposlene osigurat će se kvalitetno usavršavanje. Projektom će se smanjiti negativni utjecaj proizvodnog procesa na okoliš, smanjenjem otpada kroz iskorištavanje otpada iz proizvodnje vratnih krila i dovratnika za proizvodnju paleta za transport robe te piljevine kao produkta proizvodnog procesa.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 

Opći cilj koji će se ostvariti postizanjem rezultata je:
Smanjena emisija stakleničkih plinova te unaprjeđenje u području energetske učinkovitosti i digitalizacije tvrtke DSF Tomas d.o.o.

Specifični cilj koji će se ostvariti postizanjem rezultata je:
Povećanje proizvodnje, izvoza te stvaranje novih radnih mjesta jačanjem zelenih i digitalnih kompetencija tvrtke DSF Tomas d.o.o kroz nabavku tehnološki napredne opreme i strojeva, što će rezultirati digitalnom proizvodnjom i razvojem inovativnih poslovnih modela.

Provedbom projektnih aktivnosti tvrtka će postići sljedeće rezultate:

R1.1. Instalirana energetski učinkovita tehnologija u okviru proizvodnog procesa, koja čini zaokruženu proizvodnu cjelinu
R2.1. Optimiziran proces proizvodnje korištenjem digitalnih tehnologija
R2.2. Optimiziran proces organizacije poslovanja korištenjem digitalnih tehnologija
R2.3. Povećana učinkovitost resursa i smanjenje nastanka otpada prilikom proizvodnje i/ili naknadnog korištenja proizvoda
R2.4. Inovirani procesi i organizacija poslovanja – angažiran tim stručnjaka
R3.1. Povećani kapaciteti djelatnika za rad na novim energetski, učinkovitim strojevima i opremi
R3.2. Povećani kapaciteti djelatnika za digitalnu transformaciju
R3.3. Ojačana svijest djelatnika o promicanju ravnopravnosti spolova i promicanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom

Ukupna vrijednost projekta:  6.352.019,70 kuna

Vrijednost koji sufinancira EU: 2.256.958,30 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 30.09.2021.- 30.09.2023.

Kontakt osobe za više informacija: Filip Tomas, email: dsftomas@dsftomas.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:  https://strukturnifondovi.hr/ .